0-bøde garantien - kort:
 
Vi betaler din p-bøde hvis:
 • Bøden skyldes at uret er defekt.
 • Uret er under to år.
Vi betaler IKKE bøden hvis
 • Uret er over to år gammelt.
 • Uret er forkert monteret.
 • At fejlen skyldes at strømmen fra bilbatteriet har være afbrudt.
 • Udefrakommende forstyrrelser som påvirker at uret ikke kan få forbindelse til Frankfurtsenderen, såsom parkeringskældre, metaltag over parkeringssteder eller meget tæt skov eller bebyggelse.
 • Uret er monteret for tæt på A-stolpen hvor ledninger forstyrrer modtagelsen fra Frankfurtsenderen.
   
 
0-bøde garanti - udbybet:

Pålægges du indenfor de første 2-år en p-afgift, refunderer vi beløbet på den første afgift hvis det skyldes en defekt i din P-Watch®.
HUSK DOG ALTID AT BETALE DIN BØDE, SÅ DER IKKE LØBER EKSTRAGEBYRER PÅ. Ekstragebyrer dækkes ikke.

1) For at vide om uret er defekt, skal det sendes til test. Inden du sender uret til test er det vigtigt at du tjekker om forstyrrelsen kan skyldes andet end en defekt - læs mere herom under "Fejlfinding".

2) Finder du ikke nogen forklaring, er du velkommen til at sende uret til test hos: Cartime Servicecenter, Kirke Værløsevej 24, 3500 Værløse. OBS: betal ALTID bøden for at undgå evt. rykkergebyr i den periode uret er til test. SAMMEN MED URET SKAL DU HUSKE AT SENDE BILLEDDOK. FRA P-VAGTEN, KØBSKVITTERING PÅ URET OG EN BESKRIVELSE AF FORLØBET.

3) Konstateres en defekt i det indsendte ur, refunderer vi bødens beløb og sender et nyt ur. Drejer det sig om et FS03 ur, betaler vi også en ommontering på 275,- + moms (343,75 inkl. moms).

4) Konstateres ikke en defekt opkræves 140,- + moms (175,- inkl. moms) i testgebyr.
 
 
Læs også om fejlfinding herunder:
 
PASS/PA55
Når uret viser PASS/PA55, skyldes det ikke en defekt i uret, men simpel strømsvigt.
Uret kan fx. reagere, hvis bilen har fået skiftet batteri eller har været igennem et servicetjek, hvor strømmen har været taget fra uret i en kortere eller længere periode. Har bilen et svagt batteri, påvirker dette også P-Watch®.
Det kan også skyldes, at monteringen til bilens el-system har løsnet sig. Er der tale om et P-Watch® FS02 ur, kan problemet være, at uret ikke er klikket korrekt ned i holderen.
For at løse problemet, gør følgende:
 • Tjek, om uret er klikket helt ned i holderen (hvis der er tale om et FS02 ur).

 • Tjek, om der er tilstrækkelig strøm på bilbatteriet

 • Tjek, om lodningen af P-Watch® til bilens el-system er i orden. Brug ALDRIG kabelsko.

For at 0-stille uret, og få det ud af PASS, gør følgende:

 1. Tag nøglen ud af tændingslåsen.

 2. Tag uret ud af holderen i ca. 1 minut (hvis det er et FS02 ur). Hvis det er et FS01 eller et FS03, afbryd da den røde ledning i ca. 1 minut.
 3. Sæt uret tilbage i holderen eller monter den røde ledning på ny.

Uret starter nu aktivering af P-Watch® og efter 4 sekunder vises 09:00 i 10-15 sek.. Efter 10 sekunder begynder "P" at blinke og displayet skriver 09:15.

Mens uret viser 09:00, har du mulighed for at indstille tiden manuelt ved at trykke på knappen bagpå uret, hvis du ønsker det. Det gør du ved at trykke på knappen på bagsiden af uret. Lad P-Watch® stå i min. 1 min. for at opdatere, før motoren startes. Kør en meter frem og brems hårdt op. Derved aktiveres uret automatisk. Når bilen igen slukkes, vil displayet igen vise P09:15. Nu søger den efter signal fra Frankfurt-senderen og når der (indenfor 24 timer) vises et antenne tegn i nederste højre hjørne, vil aktuel tid vises, når bilen igen startes og bevæges.

Hvis du undlader at indstille tiden manuelt, vil uret inden for 24 timer fange signal fra Frankfurt- eller Manchester-senderen og uret vil automatisk indstille korrekt tid.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet, er der højst sandsynligt tale om fejlmontering af tændingsledningen - den orange ledning. Mål for en sikkerheds skyld efter på stel og den konstante +ledning.

 
Nulstilling af FS01 og FS03

Hvis P-Watch® forbliver i parkeringstilstand efter installationen, fx efter udskiftning af bilens batteri, eller hvis du skal nulstille uret, gøres følgende:

 1. Rød ledning afbrydes i ca. 5 minutter og monteres igen
 2. Herefter (inden for de første 5 min.) startes bilen og du skal køre en lille tur for at aktivere rystecensoren.
 3. Når rystesensoren har været aktiveret i kort tid, går parkeringsuret på streger (--:--). Nu er uret nulstillet.

Imens motoren stadig kører, skal tiden indstilles på den lille knap på bagsiden af uret. Herefter køres til parkering.

 
Nulstilling af FS02
 1. Tag nøglen ud af tændingslåsen
 2. Klik uret af holderen i 5. minutter
 3. Sæt uret tilbage i holderen. Uret starter aktivering af P-Watch® og viser 88:88 i 2 sek. Herefter vises version nr. Efterfølgende vises 09:00 i 15 sek., hvorefter uret vil vise P 09:15. Mens uret viser 09:00, har du mulighed for at indstille tiden manuelt. Det gør du ved at trykke på knappen på bagsiden af uret, og den aktuelle tid indstilles. Herefter begynder "P" at blinke i 15 sek., til det fryser fast i parkering

Lad P-Watch® stå min. 1 min. for at opdatere, før motoren startes. Hvis du undlader at indstille tiden manuelt, vil uret inden for 24 timer fange signal fra Frankfurt- eller Manchester-senderen og uret vil automatisk indstille korrekt tid.

 
Blank skærm
Viser uret en blank skærm, når bilen startes eller hver gang bilen parkeres, så er uret ikke korrekt monteret. Du bør eftermåle den konstante strømforsyning under de givne omstændigheder, når uret viser ukorrekte oplysninger. Vær desuden opmærksom på montering i biler med automatgear og biler med Can-BUS/Power Management og spareprogrammer. Mål for en sikkerheds skyld efter på stel for at sikre, at stellen ikke på noget tidspunkt forsvinder.
"P" blinker, mens man kører (viser ikke aktuel tid)

For at uret registrerer, at bilen kører, skal uret registrere kørslen i kørselsretningen. Påvirkes uret fra "siden" og ikke lige på, kan det bevirke, at uret ikke registrerer kørslen. Dette kan skyldes, at bilens rude er meget krum (Hvis uret ville blive monteret på sideruden, ville uret ej heller virke). Det tilrådes at rekvirere et sæt klæbepuder og flytte uret lidt længere ind på ruden og derved væk fra A-stolpen.

 
Antennesymbol Y

Uret opdateres løbende fra hhv. Frankfurt- og Manchester-senderen og viser den aktuelle tid. Antennesymbolet vises ved tilslutning til strøm efter ca. 24 timer. Er uret ikke blevet opdateret, så kontroller venligst følgende: Strømforsyningen til uret skal være min. 10 V, også når bilen er parkeret.

Når uret har været på værksted og evt. ikke har været tilsluttet batteriet, vil der gå ca. 24 timer, efter at uret har fået strøm igen, før den opdaterer. Når du også selv har haft +polen af, så går der ca. 24 timer igen, før den har opdateret.

 
Stiller p-tid til aktuel tid

Hvis dit P-Watch® pludselig begynder at stille parkeringstiden til aktuel tid i stedet for nærmeste kvarter, kan det skyldes, at du har trykket på knappen på bagsiden af uret én gang kort efter seneste parkering.

Ved at trykke på knappen én gang indstilles uret til norsk parkeringstid (aktuel tid) fremfor dansk parkeringstid (nærmeste kvarter). P-Watch® er konstrueret sådan, at du manuelt kan ændre på fabriksindstillingen, så uret overholder udenlandske regler.

Når du parkerer og tager nøglen ud af tændingslåsen, vil displayet i dit P-Watch® lyse og tallene blinke i 15 sek. I disse 15 sek. har du mulighed for at ændre indstillingerne. Hvis du fx trykker 1 gang på knappen, er parkerings-uret nu automatisk indstillet til aktuel tid.

For at ændre dette og gå tilbage til dansk tid (fabriksindstilling) skal du, når displayet lyser og tallene blinker, trykke 2 gange på knappen på bagsiden af uret. Nu er uret automatisk indstillet til nærmeste kvarter.

 
--:-- (streger) (KUN FS01 med grå knap på bagsiden)
Hvis batteriets spænding dykker under 10 V, enten ved start eller over en længere periode, hvor motoren ikke bliver startet, vil uret vise fire vandrette streger.
Den røde ledning kan derfor med fordel ommonteres direkte ud på bilbatteriet eller den ledning, som kommer direkte fra batteriet (fødeledningen). Uret er altså et 10 V ur.
P-Watch "rasler"
P-Watch rasler da rystesensoren, som mærker at bilen er i bevægelse, er udstyret med en modvægt. Denne modvægt kan høres som en raslen når man direkte ryster uret. Når uret først er monteret i bilen, høres denne raslen ikke.

Cartime Technologies A/S - Telefon: 7022 1415 - E-mail: info@cartime.dk