Teknisk hjælp

Oplever du problemer med din P-Watch®, er det vigtigt at du ikke selv begynder at reparere uret.
Garantien bortfalder og vi har ikke mulighed for at gøre vores produkt endnu bedre, hvis ikke vi selv får mulighed for at se hvad det drejer sig om. Kig her på siden for svar eller kontakt support før du sender uret til test. I 9 ud af 10 tilfælde er hjælp over telefonen nok
!

PASS/PA55
 
Når uret viser --:-- eller PASS, skyldes det ikke en defekt i uret, men simpel strømsvigt.
 
Uret kan fx. reagere, hvis bilen har fået skiftet batteri eller har været igennem et servicetjek, hvor strømmen har været taget fra uret i en kortere eller længere periode. Har bilen et svagt batteri, påvirker dette også P-Watch®.
Det kan også skyldes, at monteringen til bilens el-system har løsnet sig. Er der tale om et P-Watch® FS02 ur, kan problemet være, at uret ikke er trykket helt ned i holderen.
 
For at få uret ud af --:-- eller PASS-mode, skal uret nulstilles. Se herunder hvordan: 

 

 
Nulstilling af FS01 og FS03                     (nulstilling af FS02 står herunder)

Genmontering af FS01/03 til fabriksindstilling  HURTIG VEJLEDNING


 Når p-watch viser PASS eller blankt display, er hovedårsagen at bilen har været uden strøm, eller at uret er monteret med nøglen i tændingslåsen  feks  i forbindelse et værkstedsbesøg.


 Tag nøglen ud af tændingslåsen. Tag pluspolen af batteriet (rød ledning) i 5 minutter.  Sæt pluspolen på igen , stadig uden nøgle i bilen. Herefter løber uret en menu igennem og indstiller sig til fabriksindstillinger, og slutter på P:09:15.


 Du starter nu bilen og kører ”en lille tur” eller kører frem og tilbage nogle gange og bremser hårdt, således at P:09:15 falder ud. Uret skal nu vise 09:02, 03 eller 4. Check det!


 Parker nu bilen i frit udsyn ( uret stiller sig igen på P09:15) og uret begynder nu at søge Manchester/ Frankfurtsenderen. (FS03).


 Når der i nederste højre hjørne viser sig et antenne ikon (Y) og ikke før,  er uret igen intakt. På FS01 typen kan det tage lidt tid, idet uret kun indeholder en sender. I FS02 og 03 er der to sendere i, Manchester og Frankfurt.


 Næste gang du kører vil uret stille sig på den aktuelle tid.


 

For hurtig parkering kan uret indstilles manuelt ved (indenfor de 10 sek. der står 09:00 i displayet) at trykke på knappen på bagsiden af uret (som på en clockradio).
Hvert tryk = 1 min. Holdes knappen inde løber tallene hurtigt frem.

2. Efter 30 sek. startes bilen, kør få meter frem eller tilbage og lav en fast opbremsning for at aktivere rystesensoren.

 

3. Sluk igen bilen og uret sætter sig til nærmeste kvarter (husk at tjekke).
 
Hvis du undlader at indstille tiden manuelt, vil uret under normale omstændigheder fange signalet fra Frankfurt indenfor 24 timer.
(i nogle tilfælde fanges signalet fra Manchester senderen).
 
Nulstilling af FS02 til fabriksindstilling HURTIG VEJLEDNING

Tag nøglen ud af bilens tændingslås. Hvis bilen er nøglefri skal chippen være 10-15

meter fra bilen.

m væk fra bilen imens nedenstående foretages.

 

Tag uret op af holderen


  Lad uret hvile ca 5 minutter, (vigtigt) (stadig uden nøgle i tændingslåsen)

  Sæt uret tilbage i holderen (lille klik)

  Uret løber nu menuen igennem til fabriksindstillingen

 Uret stopper på P09:15

  Nu starter du bilen og kører nogle meter frem og bremser hårdt indtil uret falder ud af P09:15

 Nu skal uret vise f.eks 09:02 eller 3, check det!

  Parker bilen igen (ikke i garage). uret  vil søge Frankfurt/Manchester senderen (uret viser igen P09:15)

  Når uret har fanget senderen vises et antenne symbol i nederste højre hjørne (Y)

  Uret er nu aktiveret

  Næste gang du kører vil uret stille sig til aktuel tid


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uret går ikke i P-mode

Hvis uret ikke går i P-mode når du stopper moteren kan det være fordi at den orange ledning (klemme 15) ikke har forbindelse. Hvis dit parkeringur er et FS02 så tag det op af holderen i ca. 5 minutter og sæt det tilbage i holderen. Sørg for at få det HELT ned i stikket.
 
NULSTIL uret som der står herover (Nulstilling af FS01 / FS02 / FS03)
 
Hvis dette ikke løser problemet, check da om den orange ledning sidder ordenligt fast og er monteret rigtigt.
 
Blank skærm

Viser uret en blank skærm, når bilen startes eller hver gang bilen parkeres, så er uret ikke korrekt monteret. Du bør eftermåle den konstante strømforsyning under de givne omstændigheder, når uret viser ukorrekte oplysninger. Vær desuden opmærksom på montering i biler med automatgear og biler med Can-BUS/Power Management og spareprogrammer. Mål for en sikkerheds skyld efter på stel for at sikre, at stellen ikke på noget tidspunkt forsvinder.
 
"P" blinker, mens man kører (viser ikke aktuel tid)


For at uret registrerer, at bilen kører, skal uret registrere kørslen i kørselsretningen. Påvirkes uret fra "siden" og ikke lige på, kan det bevirke, at uret ikke registrerer kørslen. Dette kan skyldes, at bilens rude er meget krum (Hvis uret ville blive monteret på sideruden, ville uret ej heller virke). Det tilrådes at rekvirere et sæt klæbepuder og flytte uret lidt længere ind på ruden og derved væk fra krumningen ved A-stolpen.

Antennesymbol "Y"


Antennesymbolet vises - under normale forhold - ved tilslutning til strøm efter ca. 24 timer. Er uret ikke blevet opdateret, kontrollér da venligst følgende: Strømforsyningen til uret skal være min. 10 V, også når bilen er parkeret.

Når uret har været på værksted og evt. ikke har været tilsluttet batteriet, vil der gå ca. 24 timer, efter at uret har fået strøm igen, før den opdaterer. Når du også selv har haft +polen af, så går der ca. 24 timer igen, før den har opdateret.
 
OBS: P-Watch søger efter signal fra Frankfurt når bilen er slukket. 
 
 
Antennesymbol "Y" mangler
 
* Kan "Y" ikke ses i displayet, kan det skyldes at den røde eller den sorte ledning er ustabil.
- er der brugt kabelsko til monteringen af P-Watch´s ledninger, kan dette medfører ustabilitet. Lod som minimum derfor ledningerne ned i kabelskoene.
 
* Ledninger i A-stolpen (til evt. antennen eller centrallåsen), kan forstyrre signalet, hvis P-Watch er monteret tæt op af netop A-stolpen. 
- flyt P-Watch 5-10 cm. ind mod midten.
 
OBS: P-Watch søger efter signal fra Frankfurt når bilen er slukket.  

Stiller p-tid til aktuel tid


Hvis dit P-Watch® pludselig begynder at stille parkeringstiden til aktuel tid i stedet for nærmeste kvarter, kan det skyldes, at du har trykket på knappen på bagsiden af uret én gang kort efter seneste parkering.

Ved at trykke på knappen én gang indstilles uret til norsk parkeringstid (aktuel tid) fremfor dansk parkeringstid (nærmeste kvarter). P-Watch® er konstrueret sådan, at du manuelt kan ændre på fabriksindstillingen, så uret overholder udenlandske regler.

For at ændre dette og gå tilbage til dansk tid (fabriksindstilling) skal du, når displayet lyser og "P" blinker (i 15 sekunder efter at nøglen bilen er slukket), trykke 2 gange på knappen på bagsiden af uret. Nu vises PI:15 og herefter er uret automatisk indstillet til nærmeste kvarter.

 

--:-- (streger) (KUN FS01 med grå knap)


Hvis batteriets spænding dykker under 10 V, enten ved start eller over en længere periode, hvor motoren ikke bliver startet, vil uret vise fire vandrette streger.
Den røde ledning kan derfor med fordel ommonteres direkte ud på bilbatteriet eller den ledning, som kommer direkte fra batteriet (fødeledningen). Det er meget vigtigt at fastslå, at uret er et 10 V ur.
----------------------------------------------------------------------------------------
 
P-Watch "rasler"
P-Watch rasler da rystesensoren, som mærker at bilen er i bevægelse, er udstyret med en modvægt. Denne modvægt kan høres som en raslen når man direkte ryster uret. Når uret først er monteret i bilen, høres denne raslen ikke.

 

----------------------------------------------------------------------------------------
 
Display løber / tæller op

 

* Tag nøglen ud af tændingen og nulstil uret (se for oven "Nulstilling af FS01, FS02, FS03).
 
* Tjek både den røde og den sorte ledning og nulstil som det er beskrevet foroven.
 
* Når du nulstiller, kan det ved nogle bilmærker være godt at vente 5 min. før ledninger/uret sættes på/i igen.
 


HENT FEJLSKEMAET HER! (OBS: TESTES URET OK, FAKTURERES 140,- + MOMS = 175,- I GEBYR).Cartime Technologies A/S - Telefon: 7022 1415 - E-mail: info@cartime.dk